Alethea Eriksson
 
 

Irridescent artifact

  • Mixed media on panel
  • 30 x 30 x 3 cm
  • CHF 400.00
  • Alethea Eriksson

  • Created: 2015
 
Irridescent artifact
Inquire about piece: Irridescent artifact