Kaiku Orenji (Orange Blooms)
Kaiku Orenji (Orange Blooms)
  • 54 x 36 in
Mei Hua (Tall Plum)
Mei Hua (Tall Plum)
  • 54 x 36 in
Miki Kai Ki
Miki Kai Ki
  • 54 x 36 in
A Perfect Day
A Perfect Day
  • 24 x 80 in
Evening Stroll
Evening Stroll
  • 36 x 26 in
Window Seating
Window Seating
  • 36 x 26 in
Beyond
Beyond
  • 24 x 80 in
Yasashiku (Gently)
Yasashiku (Gently)
  • 54 x 36 in
Haru tojo (Springtime Emergence)
Haru tojo (Springtime Emergence)
  • 54 x 36 in