Taiyo o aissasatsu suru (Greeting the Sun)
Taiyo o aissasatsu suru (Greeting the Sun)
 • 36 x 26 in
Mankai no hana (Full Blossom)
Mankai no hana (Full Blossom)
 • 54 x 36 in
Asa hiraki (Morning Opening)
Asa hiraki (Morning Opening)
 • 36 x 26 in
Odoyaka ni furu (Waving Gently)
Odoyaka ni furu (Waving Gently)
 • 36 x 26 in
Dezato (Desert)
Dezato (Desert)
 • 24 x 80 in
Kua Yang (Trans-oceanic)
Kua Yang (Trans-oceanic)
 • 24 x 80 in
Kyofu (Windy)
Kyofu (Windy)
 • 24 x 80 in
Miryoku tekina (Engaging)
Miryoku tekina (Engaging)
 • 54 x 36 in
Oiwai (Celebration)
Oiwai (Celebration)
 • 54 x 36 in
Moab, Utah
Moab, Utah
 • 26 x 36 in
Abandoned Pier
Abandoned Pier
 • 26 x 36 in
Puget Sound
Puget Sound
 • 26 x 36 in
Densaninoru (Train Ride)
Densaninoru (Train Ride)
 • 26 x 36 in
Emperor Penguins
Emperor Penguins
 • 26 x 36 in
Biaoretto (Violet)
Biaoretto (Violet)
 • 36 x 26 in
Roadside Treasure
Roadside Treasure
 • 36 x 26 in
Kaigara o sagashite (Look for Shells)
Kaigara o sagashite (Look for Shells)
 • 24 x 36 in
Forgotten Pier
Forgotten Pier
 • 24 x 80 in
700
700
 • 24 x 80 in
Ibuningu (Evening)
Ibuningu (Evening)
 • 24 x 36 in
Asobigokoru dansu (Playful Dance)
Asobigokoru dansu (Playful Dance)
 • 54 x 36 in
Jihatsu-tekina yorokubi (Spontaneous Joy)
Jihatsu-tekina yorokubi (Spontaneous Joy)
 • 54 x 36 in
Atatakai hoyo (Warm Embrace)
Atatakai hoyo (Warm Embrace)
 • 54 x 36 in
Kofuku (Happiness)
Kofuku (Happiness)
 • 54 x 36 in
Nyusatsu no hoyo (Tender Embrace)
Nyusatsu no hoyo (Tender Embrace)
 • 54 x 36 in